CSERE

MIT KELL TUDNI AZ INGATLANCSERÉRŐL?

Az általános ingatlanok (ház, lakás, stb.) és a termőföldek esetén is megfogalmazódhat a csere. A látszólag egyszerű megállapodásra azonban igen komoly jogszabályok vonatkoznak – egyebek mellett ezért is javasolt ügyvédi segítséget kérni. Az alábbiakban a legfontosabb tudnivalókról tájékozódhat.

A csereszerződés tulajdonátruházó szerződésnek minősül, ennek keretén belül két dolog cserél gazdát.

Csereszerződés esetén a szerződő felek között pénzmozgás nem követelmény, kivéve, ha az egyik dolog (ingatlan) értéke eltérő a másikétól.

Az ingatlanhoz kapcsolódó csereszerződést minden esetben írásba kell foglalni, amelyet az eljáró ügyvéd ellenjegyzéssel lát el.

Abban az esetben, ha külterületi szántók cseréje valósul meg, a földtörvény alkalmazásával kell elkészíteni az okiratot.

Gyakran fordul elő, hogy földtulajdonosok cserélnek szántó művelési ágú ingatlanokat egymás között annak érdekében, hogy az általuk megművelt területek egy „táblában” legyenek. Ez egy speciális eset, ilyenkor birtokösszevonási célú önkéntes földcseréről beszélünk.

ÜGYVÉDI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

AZONNALI KAPCSOLATFELVÉTELHEZ KÉREM, TÖLTSE KI AZ ALÁBBI ŰRLAPOT!