SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉS

MIT KELL TUDNI A SZINDIKÁTUSI SZERZŐDÉSRŐL?

A szindikátusi szerződés az újonnan alapuló cégeket érinti. A kövektezőkben a szindikátusi szerződés fogalmáról, fontosabb tudnivalóiról tájékozódhat.

A szindikátusi szerződés fogalmát nem adja meg egyik jogszabályunk sem, de a bírói gyakorlat a szindikátusi szerződést alapvetően polgári jogi szerződésnek tekinti, azzal hogy – ha azt gazdasági társaság létesítésére tekintettel kötik meg a cégalapításban részt vevő felek – a szindikátusi szerződés értelmezése, a polgári jogi szabályok érvényesülése csak a társasági joggal szoros összefüggésben, ez utóbbinak prioritást adva képzelhető el. A felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon választhatják meg a másik szerződő felet a Ptk. szerint, ezért ilyen tartalmú szerződést köthetnek a felek.

A szindikátusi szerződés tehát a gazdasági társaság alapításában részt vevő (részt vett) felek akaratnyilvánítása. Kifejezésre juttatják a kontraktusban, hogy a cég alapítása során, illetőleg létrejöttét követően milyen módon kívánnak együttműködni, és az együttműködés keretében mit várnak el egymástól, milyen kötelezettségeket vállalnak, hogy az eredményes gazdálkodást elősegítsék, és milyen jogokat kívánnak biztosítani maguknak abból a célból, hogy saját gazdasági céljaikat elérjék, esetleg a társaságon belüli domináns szerepüket kialakítsák és megőrizzék.

ÜGYVÉDI SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?

AZONNALI KAPCSOLATFELVÉTELHEZ KÉREM, TÖLTSE KI AZ ALÁBBI ŰRLAPOT!