TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

ÉPÍTÉSJOGI SZERZŐDÉSEK
ÜGYVÉDI
GARANCIÁVAL

A TERVEZÉSI SZERZŐDÉS ALAPJA SOKFÉLE LEHET, DE A LEGTÖBB ESETBEN:

 • új épület megépítéséről,
 • meglévő épület átépítéséről,
 • javításáról, lebontásáról,
 • valamint gépek, műszaki berendezések tervezéséről szólhat.

A tervezési szerződésnek tartalmaznia kell a teljesítési határidőket, az elszámolás módját, határidejét,fizetés módját, esetlges szakmai biztsíték kikötését.

Az építőipari munkálatok nagyon borsos áron futnak – éppen emiatt nem érdemes kockáztatni, már a tervezési szerződés előtt is érdemes ügyvédi segítséget kérni.

A tervezési szerződést írásban kell megkötni, anélkül nem érvényes a megállapodás.

tervezési szerződés

A TERVEZÉSI PROGRAM

MIT KELL TARTALMAZNIA A TERVEZÉSI PROGRAMNAK?

A tervezési program a megrendelő (avagy az építtető) és a tervező írásban foglalt megállapodása. A megegyezésben pontosan ki kell fejteni, hogy mit és hogyan szeretnénk megvalósíttatni. A törvényei előírásoknak megfelelően a tervezési programnak a következőket kell tartalmaznia:

 •  tervezési feladat részletes leírását, az építési tevékenység megnevezését,
 • a tervezés előzményeit – előkészítő dokumentációk, tanulmánytervek adatait,
 • az elvárt – az OTÉK előírásainak megfelelő vagy attól szigorúbb – követelményeket, beleértve az élettartalmi igényeket,
 •  az elvárt követelményeknek való megfelelőség igazolásának módját, az alkalmazandó szabványok vagy azokkal egyenértékű számítási-méretezési eljárások és hivatkozások, jogszabályok, előírások, szabályzatok körét,
 • a beruházás költségkeretét, rögzített költségkeret esetén a költségelemzés módszerét, az építtető részéről a költségkeret túllépés jóváhagyásának feltételeit, vagy költségkeret csökkentés esetén az elvárások, követelmények módosítási szabályait,
 • a helyszín bemutatását,
 • a helyiségigényeket és funkcionális kapcsolatokat,
 • az építményben üzemelendő technológiákat,
 • a közútkapcsolati, parkolási igényeket és információkat,
 • a közmű és energia ellátási igényeket, módokat,
 • az akadálymentesítésre vonatkozó információkat,
 • a műemlék és nyilvántartott műemléki érték esetén az értékleltár és az építéstörténeti tudományos dokumentáció alapján rögzített műemlékvédelmi szempontokat,
 • a szükséges szakági tervezők, szakértők körét,
 • az egyéb meghatározó követelmények általános szempontjait,
 • a tervezendő építmény használatának, üzemeltetésének, karbantartásának feltételeit,
 •  a 2016.10.14. napjától hatályos előírás szerint – a helyszínen fennálló régészeti érintettség vagy védelem tényét a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartástól lekért adatok alapján [266/2013. (VII. 11.) Korm. rend. 16. § (3) bek.].

JÓ, HA TUDJA!

A TERVEZÉSI SZERZŐDÉSHEZ MINDENKÉPPEN KÉRJEN ÜGYVÉDI SEGÍTSÉGET!
Szerzői jogi kikötések: a tervezési szerződés egyben felhasználási szerződés is, mert annak célja van. A megállapodásnak ki kell terjednie arra, hogy milyen felhasználásra vonatkozik.
A terv hibásnak minősül: ha a technológia megoldások és a kivitelezés költségei meghaladják a tervezésben alkalmazott árakat. Itt mindenképpen úgy kellene meghatározni, hogy legyen hibaszázalék. A terv hibája miatt mindig érvényesíthetőek szerződésszegésből fakadó jogok, amíg a terv alapján készített kivitelezés hibájával kapcsolatos hibás teljesítés miatti jogokk gyakorolhatóak.
architecture-2256489_960_720

TERVEZÉSI SZERZŐDÉSRE VAN SZÜKSÉGE? KERESSEN BIZALOMMAL!

DR. BÁNKUTI GÁBOR, ÜGYVÉD
+3670 386 4005

TERVEZESISZERZODESUGYVED

Azonnali kapcsolatfelvételhez kérem, töltse ki az alábbi űrlapot!